Tel. podpora: (Po-Pia 8-15) +421 2 333 229 23
RapidSSL

K čomu je Vaša služba Patentoid - registrácia ochrannej známky?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Patentoid je tu pre jednoduchú a rýchlu registráciu ochrannej známky. Už nie je potrebné celé dni študovať príslušné predpisy. Stačí otvoriť formulár registrácia ochrannej známky a postupovať krok za krokom naším polo-automatom registrácia ochrannej známky.  

Získame od Vás potrebné informácie a zaistíme registráciu OZ prostredníctvom nami preverených advokátov či patentových zástupcov so špecializáciou na túto problematiku.

Čo je ochranná známka?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Ochranná známka je označenie grafického znázornenia tvoreného najmä slovami, písmenami, číslicami, farbou, kresbou alebo tvarom výrobku či jeho obalu. Tieto označenia slúžia na rozlíšenie výrobkov alebo služieb.

Ako dlho trvá registrácia ochrannej známky?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Vlastná registrácia ochrannej známky má niekoľko fáz, ktoré na seba nadväzujú, a každá z nich má svoju zákonnú dobu trvania. Nie je teda možné presne určiť vopred, za ako dlho celý proces skončí. Pri štandardnom priebehu je možné očakávať "Osvedčenie o zápise ochrannej známky" od šiestich do dvanástich mesiacov s následnou platnosťou ochrannej známky k dobe podania.

Prihláška za Vás bude podaná do štrnástich pracovných dní od získania všetkých podkladov. V prípade expresného spracovania dokonca už nasledujúci pracovný deň.

Aká je cena ochrannej známky?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Ochrannú známku nechávame spracovať prostredníctvom advokátov či patentových zástupcov so špecializáciou na túto problematiku s tým, že vzhľadom na množstevné zľavy a našu silnú vyjednávaciu pozíciu Vás bude registrácia stáť len 290 € bez DPH. V tejto cene je zahrnutý aj správny poplatok 96 €, ktorý si vyžiada Úrad priemyselného vlastníctva. Výsledná cena sa môže zmeniť iba v prípade, že bude vhodné známku registrovať vo viac ako 3 triedach, alebo ak bude mať známka viac vlastníkov (kolektívna ochranná známka). Viac informácií nájdete v našom cenníku.

Od kedy platí ochranná známka?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

V prípade schválenia ochrannej známky Úradom priemyselného vlastníctva je platnosť datovaná odo dňa podania ochrannej známky.

Ako správne začať registráciu ochrannej známky?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Ak sa nechcete o nič starať, nie je nič jednoduchšie ako vyplniť náš objednávkový formulár, a my Vás celým procesom prevedieme. 

Čo musím urobiť pre získanie registrovanej ochrannej známky a mať možnosť používať Ⓡ?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

To najjednoduchšie, čo môžete urobiť, je vyplniť náš objednávkový formulár registrácia ochrannej známky. Postupujte podľa preddefinovaných krokov a výsledok nám odošlite. V prípade, že nám nebude čokoľvek jasné, budeme Vás kontaktovať. Pred podaním prihlášky na úrad Vám bude text prihlášky zaslaný na odsúhlasenie.

Prečo musím plnú moc posielať poštou?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Úrad priemyselného vlastníctva bohužiaľ vyžaduje priamo originál plnej moci. Je však možné plnú moc previesť tzv. zaručenou konverziou dokumentu do elektronickej podoby. Túto plnú moc v elektronickej podobe následne zaslať k nám na email: info@patentoid.com

Čo keď známka nepôjde zaregistrovať? Čo keď ju úrad vráti? Čo keď prihláška neprejde?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Najskôr preveríme základné predpoklady registrácie. Aj v prípade, že cez vyššie uvedené zo strany úradu nebude registrácia povolená, zaistíme Vám nami prevereného advokáta či patentového zástupcu, ktorý Vás zastúpi v prípadnom konaní a urobí všetko pre to, aby bolo možné registráciu dokončiť (jedná sa o platenú službu). 

Kde všade platí ochranná známka? Môžem svoj výrobok predávať v cudzine (v Poľsku, v ČR ....)?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Toto sú v podstate dve úplne odlišné veci. Náš balíček registrácia ochrannej známky slúži na podanie prihlášky registrácie ochrannej známky do registra Slovenskej republiky. To znamená, že po úspešnom dokončení získate ochranu na území Slovenskej republiky. Nikto v Slovenskej republike nebude smieť napodobniť Vaše registrované označenie.

Do ostatných krajín môžete vyvážať Váš tovar za predpokladu dodržania všetkých miestnych zákonov. V tomto Vám absencia známky nebráni. Je však vhodné zvážiť registráciu ochrannej známky v krajine exportu, alebo ak je to možné, zvážiť registráciu ochrannej známky Európskej únie. Ochranná známka EÚ je aktuálne platná v 28 štátoch. Zoznam členských štátov napríklad na: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_cs.

Smiem používať symbol ® skôr, než je registrácia dokončená?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Symbol ® spolu s ochrannou známkou máte nárok používať až s plnohodnotným zápisom ochrannej známky do registra Úradu priemyselného vlastníctva.

Vznikajú nejaké ďalšie poplatky? Čo ma bude stáť registrácia ochrannej známky?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

V rámci podania prihlášky už nič iné nepotrebujete. Náš balíček registrácia ochrannej známky je ucelenou službou so zaregistrovanou ochrannou známkou na konci celého procesu. Všetko za predpokladu, že nedôjde k námietkam tretej strany, či zamietnutie navrhne ÚPV. Námietky sú spravidla výnimkou.

Čo však môže nastať? Iná spoločnosť sa bude domnievať, že Vaše označenie je príliš podobné ich ochrannej známke a podá námietky proti zápisu Vášho označenia. V takom prípade je potrebné svoje označenie ubrániť. Najlepšie využitím advokáta, alebo patentového zástupcu. Aj v tomto prípade Vám vieme pomôcť, ide však o samostatne platenú službu.

Kto môže byť vlastníkom ochrannej známky? Sme združenie, hnutie, ...

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Ochranná známka je vo svojej podstate majetok - nehmotný. Ak môže Vaša spoločnosť vlastniť auto alebo dom, môže byť aj vlastníkom ochrannej známky.

Ako dlho je ochranná známka platná?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Ochranná známka má platnosť desať rokov od dátumu podania prihlášky. Jej platnosť možno predĺžiť vždy o ďalších 10 rokov. Môžeme Vám pomôcť s obnovou Vašej ochrannej známky? Príslušný produkt tu:

Ako postrážiť termín obnovy Vašej známky? Zaregistrujte prosím svoju známku tu.

Potreboval by som vedieť viac, než je v tejto nápovede, kam sa mám obrátiť?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Ak máte špecifickú otázku, pošlite nám ju prosím cez kontaktný formulár a my sa Vám najneskôr nasledujúci pracovný deň ozveme.

Môžem svoju ochrannú známku užívať skôr, než dôjde k jej zápisu?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Vaše označenie sa stane registrovanou ochrannou známkou až po dokončení celého procesu registrácie. Nemôžete teda používať niečo, čo nemáte.

Čo sa však týka Vašej známky - názvu firmy, loga, obrázku - tak áno, známku môžete užívať aj pred podaním prihlášky a to aj po celú dobu procesu registrácie. Veľké množstvo firiem sa rozhodne svoju známku chrániť neskôr.

Ochranná známka bola zaregistrovaná, ale už nie je platná. Smiem registrovať?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Na túto otázku bohužiaľ neexistuje univerzálna odpoveď vo formáte áno / nie. Zašlite nám prosím konkrétny príklad oboch známok na náš email info@patentoid.com a my Vás budeme kontaktovať s podrobnosťami.

Čo pre registráciu musím urobiť?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Stačí zadať potrebné údaje do jednoduchého formulára ochrannej známky (vložiť znenie známky a jej obrázok), zaslať nám úradne overenú plnú moc a objednávku zaplatiť. O všetko ostatné sa už postará náš tím odborníkov a o stave registrácie vás budeme priebežne informovať.

Ako dlho to bude trvať?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Konanie o zápise ochrannej známky trvá priemerne 5-15 mesiacov od podania prihlášky do jej zápisu do registra Úradu priemyselného vlastníctva, a to za predpokladu, že sa neobjavia žiadne väčšie komplikácie (napr. konfliktná známka a pod.).

Kde všade bude OZ platná?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Akonáhle dôjde k zápisu ochrannej známky, bude platná vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Koľko bude registrácia stáť?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Kompletná registrácia ochrannej známky pre Európsku úniu do 3 tried (vrátane správnych poplatkov) vás bude stáť iba € 1 290 bez DPH. Sadzbu jednotlivých úkonov nájdete v cenníku.

Čo sú to triedy OZ?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Služby a tovar sú rozdelené do 45 kategórií, ktoré sa tiež označujú ako triedy. V každej z nich je potom skupina výrobkov / služieb, ktoré sú si navzájom podobné, alebo sú nejakým spôsobom príbuzné (napr. chemikálie, stroje, oblečenie, reklama alebo financie). Majitelia OZ väčšinou využívajú registráciu svojich výrobkov do 2-3 tried.

Koľko bude registrácia stáť?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Slovensko do 3 tried (vrátane správnych poplatkov) vás bude stáť iba € 395 bez DPH. Sadzbu jednotlivých úkonov nájdete v cenníku.

Musím mať značku registrovanú aj pre SR?

Skryť odpoveďZobraziť odpoveď

Ak máte záujem o registráciu ochrannej značky pre Európsku úniu, nie je nutné ju mať najprv registrovanú pre Slovensko.

Copyright © 2021 Patentoid s.r.o. Designed by Beneš & Michl