Register
Tel. support: (Mon-Fri 8AM-3PM) +44 7520 644428

Vyprší vám čoskoro platnosť ochrannej známky?

Radi Vám zabezpečíme jej obnovu.
Cena obnovy na 10 rokov je 179 € bez DPH (vrátane riadneho správneho poplatku).

Rýchlo, spoľahlivo, online.
Patentoid Copyright © 2021 Patentoid s.r.o.
Designed by Beneš & Michl